แร้งใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งสี่ตัวถูกปล่อยตัวในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ

เผ่า Yurok ได้ปล่อยตัวเมีย 1 ตัวและตัวผู้ 3 ตัว ซึ่งเป็นนกตัวแรกที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ในรอบกว่า 100 ปี หลังจากกว่าทศวรรษของการเตรียมการ ชนเผ่า Yurok ในแคลิฟอร์เนียได้ปล่อยแร้งแคลิฟอร์เนียที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งสี่ตัวในป่าเรดวูดทางตอนเหนือของรัฐ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาประวัติศาสตร์ของนก แร้งตัวสุดท้ายของเด็กและเยาวชนทั้งสี่ตัวได้รับการแนะนำเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม  โจเซฟ แอล. เจมส์...