สวนสาธารณะซานฟรานซิสโกแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่เหนือช่องจราจรหกเลน

Presidio Tunnel Tops ขนาด 14 เอเคอร์เป็นโครงการนำโครงสร้างพื้นฐานกลับมาใช้ใหม่เพื่อเปลี่ยนเมือง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 1989 แผ่นดินไหวขนาด 6.9 ที่โลมา พรีเอตา ได้เขย่าเมืองซานฟรานซิสโก และสร้างความเสียหายบนท้องถนน ซึ่งรวมถึงทางหลวงหมายเลข 101 ที่มีความสูง 6 เลนยาว...